در آمدی بر جایگاه و روایات پزشکی
74 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » پاییز 1385 - شماره 41 (22 صفحه - از 37 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بخش قابل توجهی از روایات اسلامی را احادیث پزشکی تشکیل می‏دهد. محدثان شیعه و اهل‏سنت از دوره‏های نخست تدوین، در آثار مستقل و یا ضمنی به گردآوری آنها همت گماشته‏اند. چگونگی تعامل با این روایات، از گذشته، دغدغه متکلمان مسلمان و محدثان بود، و این دغدغه‏ها در دوره‏های معاصر افزون شده است. این مقاله، ضمن گزارش از مصادر حدیثی مرتبط با پزشکی، به چگونگی تعامل با این روایات پرداخته است. کلید واژه‏ها: فهم روایات، روایات پزشکی، مصادر حدیثی، تعامل با روایات.