سرمقاله نگاهی به جریان‏های حدیثی معاصر اهل‏سنت
51 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » زمستان 1383 - شماره 34 (13 صفحه - از 3 تا 15)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پایه‏های اختلاف جریان‏های حدیثی اهل‏سنت را می‏توان در اعتبار، صدور و تفسیر حدیث خلاصه کرد. این اختلاف، در گذشته، سبب شکل‏گیری گروه‏های نص‏گرا، عقل‏گرا و صوفیه شده است. در عصر حاضر نیز، همان پایه‏های اختلاف، پنج گروه قرآنیون، نوگرایان، صوفیه، سلفی‏ها و جریان غالب را شکل داده‏است. این مقاله، گزارشی اجمالی درباره این پنچ جریان بوده، در آن، به خاستگاه، داعیه‏داران، تأثیرگذاران و آثار منتشره شده از هریک از این جریان‏ها اشاره شده است. کلید واژه: اهل‏سنت، جریان‏های حدیثی، پایه‏های اختلاف، قرآنیون، نوگرایان، صوفیه، سلفی‏ها، جریان‏غالب.