مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:مهریزی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، علوم حدیث

زندگی نامه

مهدی مهریزی در سال 1341 در شهر مقدس مشهد متولد شد. پس از گذراندن دروس عمومی دوره ابتدایی و راهنمایی در سال 1355 وارد حوزه علمیه مشهد شد. آنگاه پس از اتمام دروس مقدمات در سال 1358 وارد حوزه علمیه قم شد و به مدت بیست سال در دروس فقه و اصول و فلسفه حضور یافت.
اساتید سطح ایشان حجج اسلام و حضرات آیات: «ستوده»، «پایانی»، «اعتمادی»، «موسوی تهرانی» و «سید علی محقق داماد». اساتید دروس خارج آیات عظام: «وحید خراسانی»، «تبریزی» و «فاضل لنکرانی». اساتید فلسفه حضرات آیات: «محمد علی گرامی»، «حسن زاده»، «جوادی آملی»، و «انصاری شیرازی».
وی همزمان با تحصیل، به تدریس دروس حوزه تا رسائل و مکاسب اشتغال داشته است و از سال 1364 تاکنون در دانشگاه‏های مختلف به تدریس اشتغال دارد، همچنین نامبرده در همایش‏ها و کنفرانس‏های علمی بسیاری به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخته است.

اساتید

اساتید سطح: حجج اسلام و حضرات آیات ستوده، پایانی، اعتمادی، موسوی تهرانی و سید علی محقق داماد
اساتید دروس خارج: آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی و فاضل لنکرانی
اساتید فلسفه: حضرات آیات محمدعلی گرامی، حسن زاده، جوادی آملی و انصاری شیرازی

گواهی‌نامه‌هاي علمی
*‌ درس خارج حوزه 11 سال
*‌ مجوز تدریس تمامی دروس معارف اسلامی در تمامی دانشگاه‌ها
*‌ رتبه استادیاری از سوی معاونت دروس معارف اسلامی و دانشکده حدیث

تقدیرنامه‌هاي علمی 
1- شخصیت و حقوق زن در اسلام/ پژوهش فرهنگی سال، 1379 
2- مقاله نگاهی تاریخی به مساله فقه و زمان/ چهارمین جشنواره مطبوعات، 1374 
3- مقاله نوروز در روايات اسلامی/ جشنواره مطبوعات اصفهان، 1379 
4- مجموعه میراث حدیث شیعه/ همايش بزرگداشت حاميان نسخ خطی، 1380

شرکت در سمینارها و میزگردها
دانشگاه الزهراء/ زن در فرهنگ اسلامی، 1374
دانشگاه علوم پزشکی ایران/ اهداف ازدواج، 1374
دانشگاه الزهراء/ زن و سیاست، 1375
فرهنگسرای اندیشه/ میزگرد زن در آثار شهید مطهری، 1376
تالار علامۀ امینی دانشگاه تهران/ امام خمینی و احیای عدالت در فقه، 1376
دانشگاه الزهراء/ همایش مروری بر قانون مدنی، موضوع طلاق، 1377
7ـ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران/ سمینار سیرۀ عملی و نظری امام خمینی (قده), 1377
دانشگاه فردوسی مشهد/ اسلام و فیمینیسم (جریان‏های مذهبی و مسألۀ زن در ایران معاصر)، 1379
کمیسیون بانوان وزارت کشور/ جریان‏های دینی و غیر دینی دفاع از حقوق زنان، 1379
10ـ دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس/ حقوق زن، 1379
1مؤسسۀ توسعه دانش و پژوهش ایران/ ماهیت انسانی قیام امام حسین, 1379
12ـ دانشگاه علامۀ طباطبایی/ زن در سخن و سیرۀ امام علی (ع)، 1380
13ـ مؤسسۀ توسعۀ دانش و پژوهش ایران/ جریان‏های مذهبی و مسألۀ زن، 1380