سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کنگره علمی زمان و مکان  
دبیر علمی  
1373/01/01 
1374/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی 
مسؤولیت واحد فقه و حقوق  
1374/01/01 
1376/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
فصلنامه حکومت اسلامی  
سردبیر 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
فصلنامه علوم حدیث 
سردبیر  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
ماهنامه حدیث زندگی  
قائم مقام مدیر مسؤول  
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
کمیته فرهنگی ستاد یکصدمین سال امام خمینی (قده)  
مسئول 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
مسئول 
 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
کتابخانه تخصصی فقه و حقوق 
مسئول 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در قم 
مسؤول  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای دین ‏پژوهان کشور، شورای علمی دایرة‌المعارف زنان 
عضویت  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کتابخانۀ تخصصی فقه و حقوق 
مسؤول 
1377/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه عالي قضايي 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
مدرسه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
معالم - مختصر - عوامل 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
مبادي تا حلقه ثانيه 
تدریس 
دانشكده علوم حديث 
مدرس 
 
 
علوم حديث 
تدریس 
دانشگاه تربيت مدرس 
مدرس 
 
 
مباحثات مطالعات زنان